SÜMBÜLÜN SIRRI

SÜMBÜLÜN SIRRI

  • 15-09-2022
  • RUHSAL TEBLİĞLER

ABD uzay çalışmaları merkezi NASA, yalnız uzayla değil, her türlü bilimsel konuyla ilgilenir. NASA'lı bilim adamları, Su sümbülü üzerinde yaptıkları çalışmalardan çok ilginç sonuçlar elde etmişlerdir...

Özellikle tropikal iklimde yetişen bu bitkiden ilerde enerji, beslenme, hava ve su kirliliği konusunda  büyük ölçüde yararlanılacaktır. Yine bu sümbülün hayvanların beslenmesinde soyanın yerini

 tutacağına mutlak gözüyle bakılmaktadır. Ekilen üç kilo sümbülden, bir metre küp metan gazı elde edilmektedir. Bir hektarın üçte biri kadar sümbül, endüstri atıklarıyla kirlenmiş, iki milyon litre suyu arıtmaya yetmektedir... Uzmanların yaptıkları çalışmalar daha ilerledikçe, su sümbülünün diğer özellikleri de gözler önüne serilecektir.