Dr. Bedri RUHSELMAN Hakkında

(1898 – 1960)

Türkiye'de metapsişik biliminin öncüsü Dr. Bedri Ruhselman, 1898 yılında, İstanbul'un Fındıklı semtinde dünyaya geldi. Ruhselman'ın soy kütüğü, Kafkasya Çerkezlerinin Şıpsığ koluna kadar uzanır. Ruhselman, anne ve baba tarafından asker kökenli bir aileden geliyordu. Babası, askeri cerrah Cemal Efendi, annesi ise Binbaşı Hüsnü Efendi'nin kızı Safiye Hanım'dı.

Çocukluğunun ilk yılları, doğduğu Fındıklı semtinde geçen Ruhselman, 1902 yılında babasının Çanakkale'ye tayin olması nedeniyle, ilk ve ortaokulu Çanakkale'de tamamlar. 10 yaşındayken, müziğe olan ilgisi nedeniyle keman dersleri almaya başlar. 12 yaşındayken, eline geçen "Cinlerle Muhabere (Haberleşme)" adlı cep kitabı onu ruhsal konulara yöneltir ve evin tavan arasında kendi kendine celse denemeleri yapmaya başlar. Bedri Ruhselman 15 yaşına geldiğinde, bu kez babasının ve onun bazı arkadaşlarının yanında, ilk celse deneyini yapar. Bu celsede bir savaşın çıkacağı söylenir ve nitekim 1914'te, Birinci Dünya Savaşı patlak verir. Ardından, ailesi onu lise öğrenimi için İstanbul’a, Kabataş Lisesi'ne yollar. Ruhselman lise eğitimi sırasında aynı zamanda keman derslerine de devam eder ve giderek ustalaşır.

1916 yılında Kabataş Lisesi'ni bitirdikten sonra Tıp Fakültesi’ne girer. O dönemde eline geçen "Hakikat-ı Muhammediye" adlı kitapta cennet ve şehitlik konusu vurgulanmaktadır. Genç Ruhselman bu kitaptan çok etkilenerek, o sıralarda devam eden Çanakkale Savaşı’na katılmaya karar verir. Askerlik Şubesi’ne kaydını yaptırdıktan sonra, bir gün Sirkeci’deki bir kahvede Miralay Mustafa Kemal’le olan karşılaşması, onun askerlik kaydını sildirerek tıp eğitimine devam etmesine sebep olur. Ancak bu arada keman derslerine de devam etmektedir ve müzikteki başarısı, 1920 yılında yaşamının yönünü Prag’daki Konservatuara çevirir. Ardından "Meister Schule"nin, yani Virtüöz Okulu’nun sınavlarına girer ve kemanda virtüözlük derecesine kadar yükselir.

Bedri Ruhselman, Prag'daki müzik eğitimi sırasında tanıştığı bir kişiden ruhçuluk konusundaki ilk bilgilerini alarak, müzik eğitiminin yanı sıra, metapsişik araştırmalara da başlar. Fransızca, Almanca ve İngilizce bilmenin verdiği avantajla, teorik ruhçuluğu dünya literatüründen çok iyi izleyebilmektedir. Dönemin klasik ruhçuluğunun öncülerinin yazmış olduğu ciddi eserleri etraflıca inceler.

Türkiye'ye dönen Ruhselman, yarıda bırakmış olduğu tıp eğitimini tamamlar ve dahiliye uzmanı olarak İzmir’de muayenehane açar. O dönemde artık çalışmalarının tüm ağırlığını spiritüel araştırmalara yöneltmiştir. Teorik Ruhçuluğu çok iyi sentezleyen Ruhselman, artık uygulamalı çalışmalara geçer. Ruhsal âlemden ilk yüksek bilgileri, 1936 yılında, ünlü müzikolog Hüseyin Sadettin Arel'in medyumluğu aracılığıyla almaya başlar. Kendisini "Üstad" adıyla tanıtan bedensiz varlık, bu celselerde oldukça yüksek bilgiler aktarır. Yine bu celselerde ifade edildiğine göre, bu kadar yüksek bir ruhsal ortam ile doğrudan doğruya temas, dünya üzerinde ilk kez gerçekleştirilmiştir. Bu yüksek bilgilerle, Ruhselman'ın gelecekteki bilgi çalışmalarının zemini oluşmaya başlamıştır.

Dr. Ruhselman askerlik görevini yaptıktan sonra, 1943 yılında Afganistan’a gider ve Kabil'deki Rıfkı Sanatoryumu'nda üç yıl süreyle başhekimlik görevini yürütür. Bu dönemde, üç ciltlik “Ruh ve Kainat” adlı kitabının üzerinde çalışır ve yurda dönüşünde bu önemli eserini yayınlayarak “Neo-Spiritüalizm” ekolünün temellerini atar.

Artık ruhsal bilgi çalışmalarına daha fazla zaman ayırmak istemektedir ve Akdeniz'de, Marsilya hattında çalışan Ankara yolcu gemisinde doktorluk yapmaya başlar. Böylece, yoğun çalışmaları için daha fazla zaman bulur. 1947-1954 arasındaki dönem, en yoğun celse çalışmalarının yapıldığı dönemdir. Ruhselman kendisini tamamen ruhsal araştırmalara yöneltmiştir. 1948 yılında Ankara’daki ve İstanbul’daki üniversitelerde “Ruhçuluk” üzerine dizi konferanslar verir. “Ruhlar Arasında” adlı kitabını 1950'de yayınlar.

Dr. Bedri Ruhselman, en büyük amacını gerçekleştirmek üzere bir dernek kurmayı hedeflemektedir. Buna yönelik olarak, 30 Mart 1950'de “Metapsişik Tetkikler ve İlmi Araştırmalar Derneği”ni kurar.

Dr. Bedri Ruhselman 1951'de “Allah” adlı kitabını yayınlar. Aynı sıralarda, Ankara'da yayınlanan "İç Varlık" adlı dergiye yazılar yazmaktadır. Yine bu dönemde Metapsişik Tetkikler ve İlmi Araştırmalar Derneği, “Uluslararası Spiritüalizm Federasyonu”na üye kabul edilir. Aynı yıl Stockholm'deki Uluslararası Spiritüalizm Kongresi’ne, "Medyomluğun ve Ruhların Dünyamızdakilerle Görüşme ve Münasebetlerinin Neo-Spiritüalizma Görüşü ile İlmi İzahı" başlıklı 61 sayfalık bir rapor sunar. Bu rapor dünyadaki çeşitli ruhçu merkezlere dağıtılır ve büyük yankı uyandırır. 1953'te de “Mukadderat ve İcabat” adlı kitabını çıkarır.

Yapılan celse çalışmalarında oldukça ilginç bilgiler elde edilmekte, geleceğe ait kehanetler de bu çalışmaların yüksek seviyesini teyit etmektedir. Dr. Ruhselman aralıksız çalışmalarıyla ruhsal âlemin başka yüksek varlıklarından yeni bilgiler almaya başlar. Bu varlıklardan başlıcaları, kendilerini, "Kadri", "Mustafa Molla", "Şihap", "Kemal Yolcusu" gibi adlarla tanıtmışlardır. Bu bilgilerle büyük mesafeler kat edilir.

Ruhsal bilgi çalışmaları artık yepyeni bir yoğunluğa girmiştir. Bu nedenle Dr. Bedri Ruhselman, 1957 yılında görevi genç arkadaşlarına teslim eder ve Metapsişik Tetkikler ve İlmi Araştırmalar Derneği’nden istifa eder. Kasım ayında "Meşale" adlı varlığın celseleriyle yeniden bilgi alınmaya başlanır. Bütün bu yorucu çalışmalar sonucu, Dr. Ruhselman 1958 Haziran’ında bir kalp krizi geçirir. Gemi doktorluğunu bırakarak Türkiye'ye döner ve çok ağır bir tempo ile çalışmalarını sürdürür.

"Meşale" celselerinden sonra, kendisini "Önder" adıyla tanıtan daha yüksek bir varlıktan bilgiler verilmeye başlanır. Bu son varlık, bütün bilgilerin toparlanmasına, anlamlandırılmasına imkân hazırlamış ve o zaman, dünyaya böyle aralıklarla verilen bilgilerin tam bir düzen içinde olduğu ortaya çıkmıştır. "Önder" adlı bu varlığın denetimi altında, bir kitap yazdırılmaya başlanır. Tarih 1958 Eylül’üdür. Bu çalışma 1959 Ağustos’unda son bulur. Bu, Ruhselman'a, o güne kadar verilmiş olan bütün bilgilerin vardığı en yüksek realitede bir çalışmadır. Kendisine verilen bu büyük bilgileri derleme vazifesi sırasında, 3-4 ay süreyle, günde 20 saat çalışmış, sadece 4 saat uyumuştur. Bu çalışma onun dünya hayatındaki son ve en yüksek vazifesi olarak tamamlanmıştır. (O dönemde notere teslim edilen kitap, 2013 yılında “İlahi Nizam ve Kainat” adıyla insanlığa sunulmuştur.)

Büyük vazifeli Dr. Bedri Ruhselman 18 Şubat 1960 günü aramızdan ayrılmıştır.