Natilius Deneyi

Natilius Deneyi

  • 15-09-2022
  • RUHSAL TEBLİĞLER

Amerikalı'ların ilk atom denizaltısı Natilius 25 Temmuz 1959'da Atlantik Okyanusunun derinliklerinde 16 günlük önemli bir deney dalışına çıkmıştı. Olay tam anlamıyla bir telepati deneyiydi. Deneye katılanlardan bir de Deniz Kuvvetlerinden Teğmen Jones'du. Özel bir kamarada alıcı durumundaydı. Kuzey Carolina üniversitesi öğrencilerinden Smith Durham ise, Westighause Özel Araştırmalar Merkezinde sıkı önlemler altında, verici olarak görev yapıyordu.. Önündeki özel kutuda beş ayrı şekilden oluşan 1000 Zener kartı vardı.

Deney başladığı andan itibaren her gün belirli saatlerde Smith iki kez otomatik karıştırıcının önüne oturuyor birer dakika arayla fırlatılan kartlar üzerine konsantre oluyordu. Aynı anda bir kilometre uzaklıkta Atlantik Okyanusunun yüzlerce metre derinliğinde Teğmen Jones, kamarasında bu kartları bulmaya çalışıyordu.

Tahmin ettiği şekilleri bir kağıda yazıp kaptan Anderson'a teslim ediyor, zarflara konup mühürleniyordu. 16. günün sonunda Naitilius'dan gelen zarfla araştırma merkezinin kasasındaki bilgiler karşılaştırıldı.

Amerika Birleşik Devletleri Biyolojik Araştırmalar Enstitüsü Şube Müdürü Yüzbaşı William Bovers zarfı açıp karşılaştırma neticelerine bakınca şaşırmaktan kendini alamadı. Aynı tarihli kağıtlardaki işaretlerin diziliş sıraları birbirini tutuyordu. Başarı oranı yüzde 70'di. Bu deney çok sıkı güvenlik önlemleri altında, gizlilikle yürütülmüştü ve hiçbir hile ihtimalide olamazdı.