Frederic William Henry Myers (1843-1901)

Frederic William Henry Myers (1843-1901)

  • 22-09-2023
  • ALINTI MAKALE

İlk nesil psişik araştırmaların önde gelen teorisyeni, 6 Şubat 1843'te Keswick, Cumberland, İngiltere'de doğdu ve Cambridge Trinity College'da eğitim gördü. Myers, 30 yıl boyunca Cambridge'de okul müfettişi olarak görev yaptı. Burada, psişik araştırmayı sürdürme kararlılığı, 1869'da Henry Sidgwick ile yıldızların ışığında yaptığı bir yürüyüş ve konuşmanın ardından doğdu.

 

Onun teorisi şuydu: Eğer manevi bir dünya insanlara tezahür ederse, onun şaşmaz işaretlerini keşfetmek için ciddi bir araştırma yapılması gerekir. Çünkü "başka bir dünyanın müdahalesini bilimsel olarak doğrulamak için yapılan tüm girişimler boşa çıkarsa, bu geleneksel dinin yanı sıra başka bir hayata dair tüm umutlarımıza korkunç bir darbe, ölümcül bir darbe olacaktır" çünkü "bundan böyle Açıkça düşünmenin mümkün olduğu çağımızda, insanların, şimdi yanılsama ve hile olarak görülen şeyin geçmişte gerçek ve vahiy olduğuna inandırılması çok zor olacaktır."

 

Myers'ın aklında kasıtlı, tarafsız ve kesin bir araştırma için deneysel bir yöntem vardı. 1882'de kurucularından olduğu Londra Psişik Araştırmalar Derneği (SPR) işte bu ruhla kuruldu. Tüm enerjisini bu işe adadı ve derin bir bilim anlayışıyla psikolojik tarafa yoğunlaştı. Dernek'in yaşadığı dönemde yayımlanan 16 ciltlik bildirileri'nden, onun kaleminden önemli bir katkı sağlamayan çok az şey var.

 

Edmund Gurney ve Frank Podmore ile birlikte yapılan (ve toplumun paranormal olaylara ilişkin ilk büyük çalışmalarından biri olan) Yaşayan Hayaletler'de, paranormal olayları sınıflandırma sistemi tamamen onun fikriydi. "Telepati", "normalüstü", "doğrulanabilir" ve bugün daha az kullanılan diğer birçok sözcük Myers tarafından icat edildi.

 

SPR'de fahri sekreterlik görevini üstlendi. 1900 yılında Myers, daha önce yalnızca seçkin bilim adamlarının doldurduğu başkanlık koltuğuna seçildi.

 

Fortnightly Review gibi süreli yayınlara birçok makaleyle katkıda bulundu. Bunlar Bilim ve Gelecek Yaşam ve Diğer Denemeler başlıkları altında 1893 yılında toplanıp yayınlandı .

 

En önemli yayını “İnsan Kişiliği ve Bedensel Ölümün Hayatta Kalması”, 1903'te ölümünden sonra yayınlandı.Bu, Myers'ın gerçek ego olarak resmettiği bilinçaltı benliğin potansiyel güçlerinin bir sunumudur. Bilinçaltı benlik geniş bir psişik organizmadır, ruhun yaşamıdır, bedenin yaşamıyla bağlantısı yoktur; sözde olağanüstü yetiler bunun normal algı kanallarıdır ve sıradan bilinç yalnızca küçük bir rastlantısal kısımdır.

 

Myers, normalüstü fenomenlerin tamamının veya çoğunun ölülerin ruhlarından kaynaklandığı yönündeki Spiritüalist görüşe karşı çıktı ve tam tersine, en büyük oranın, failin veya algılayanın hâlâ bedende olan ruhunun eyleminden kaynaklandığını ileri sürdü. Teori, kaotik psişik fenomenler yığınına düzen getirdi. Öte yandan ölümden sonra hayatta kalma olgusunun olasılığını büyük ölçüde artırdı. Bilinçaltı benliğin güçleri evrim süreci boyunca yozlaşmadığından ve bu yaşamda hiçbir amaca hizmet etmediğinden, açıkça gelecekteki bir varoluşa yönelik oldukları açıktır. Örneğin; bilinçaltı -eğer tüm bunların bir faydası olmayacaksa- neden tüm düşünceleri ve hatıraları bu kadar dikkatli bir şekilde saklıyordu.

 

 

Kendisi de derin bir psikolog olan Theodore Flournoy , Myers'ı "zihin bilimi alanında zamanımızın en dikkate değer kişiliklerinden biri" olarak görüyordu. Ayrıca şu gözlemde bulundu: "Gelecekteki keşifler onun zihinsel ve fiziksel dünyamızın ağına ve dokusuna bedensiz olanın müdahalesi tezini doğrularsa, o zaman Myers’ın adı da inisiyelerin altın kitabına yazılacak , Kopernik ve Darwin'den sonra 3. dahi olarak anılacaktır.”

Walter Leaf, Myer'ı Ruskin'le karşılaştırdı ve onu bazı açılardan akranı olarak gördü. Charles Richet'e göre "Myers bir mistik olmasa da, bir mistiğin tüm inancına ve bir havarinin şevkine ve bir bilginin bilgeliği ve kesinliğine sahipti ."

 

Myers yalnızca parapsikolojinin ilk kuşağı üzerinde çalışmıyordu, aynı zamanda psikolojinin kendisini fizyolojinin hakimiyetinden ayırmaya çalıştığı bir dönemin içinde çalışıyordu. Myers'ın çağdaşlarının onun psikolojik teorileri hakkındaki nazik sözleri, onun entelektüel topluluktaki genel yüksek konumunu ve Myers'ın insan kişiliğine ilişkin teorilerine verilen önemi yansıtıyor. Bununla birlikte, paranormal olaylara önemli bir yer veren psikoloji teorileri, çağdaşı Sigmund Freud'un ona rakip düşünceleri ve psikoterapinin ortaya çıkışı nedeniyle yerinden edildi. Freud’cu düşüncenin başarısında Myers'ın fikirleri kenara itildi. (Kaynak:https://www.encyclopedia.com/)