2 yeni kitabı daha sizlerle buluşturuyoruz.

Üstad Ergün Arıkdal'a ait;

 

"Ruhsallık Üzerine Denemeler"

"İlke, Hakikat ve Vazife Adamı Ergün Arıkdal"

kitaplarını web sitemizden temin edebilirsiniz.

https://enstitu.org.tr/yayinlarimiz

Hakkımızda

RUHSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

2013 yılında İstanbul’da kurulan Ergün Arıkdal Ruhsal Araştırmalar Enstitüsü, Üstat Dr. Bedri Ruhselman ile temelleri atılan ve Üstat Ergün Arıkdal ile gelişen “metapsişik araştırma” disiplinini izleyerek, ruhsal ve bilimsel nitelikli bilgileri araştırmak, geliştirmek ve insanlığın manevi gelişimine hizmet etmek amacıyla kurulmuştur.

About image
İstediğiniz eğitimi seçin

Eğitim Programlarımız

yayın

Yayınlarımız

En son

Makaleler

Card image cap
2023-09-22 14:52:54
Frederic William Henry Myers (1843-1901)

İlk nesil psişik araştırmaların önde gelen teorisyeni, 6 Şubat 1843'te Keswick, Cumberland, İngiltere'de doğdu ve Cambridge Trinity College'da eğitim gördü. Myers, 30 yıl boyunca Cambridge'de okul müfettişi olarak görev yaptı. Burada, psişik araştırmayı sürdürme kararlılığı, 1869'da Henry Sidgwick ile yıldızların ışığında yaptığı bir yürüyüş ve konuşmanın ardından doğdu.

 

Onun teorisi şuydu: Eğer manevi bir dünya insanlara tezahür ederse, onun şaşmaz işaretlerini keşfetmek için ciddi bir araştırma yapılması gerekir. Çünkü "başka bir dünyanın müdahalesini bilimsel olarak doğrulamak için yapılan tüm girişimler boşa çıkarsa, bu geleneksel dinin yanı sıra başka bir hayata dair tüm umutlarımıza korkunç bir darbe, ölümcül bir darbe olacaktır" çünkü "bundan böyle Açıkça düşünmenin mümkün olduğu çağımızda, insanların, şimdi yanılsama ve hile olarak görülen şeyin geçmişte gerçek ve vahiy olduğuna inandırılması çok zor olacaktır."

 

Myers'ın aklında kasıtlı, tarafsız ve kesin bir araştırma için deneysel bir yöntem vardı. 1882'de kurucularından olduğu Londra Psişik Araştırmalar Derneği (SPR) işte bu ruhla kuruldu. Tüm enerjisini bu işe adadı ve derin bir bilim anlayışıyla psikolojik tarafa yoğunlaştı. Dernek'in yaşadığı dönemde yayımlanan 16 ciltlik bildirileri'nden, onun kaleminden önemli bir katkı sağlamayan çok az şey var.

 

Edmund Gurney ve Frank Podmore ile birlikte yapılan (ve toplumun paranormal olaylara ilişkin ilk büyük çalışmalarından biri olan) Yaşayan Hayaletler'de, paranormal olayları sınıflandırma sistemi tamamen onun fikriydi. "Telepati", "normalüstü", "doğrulanabilir" ve bugün daha az kullanılan diğer birçok sözcük Myers tarafından icat edildi.

 

SPR'de fahri sekreterlik görevini üstlendi. 1900 yılında Myers, daha önce yalnızca seçkin bilim adamlarının doldurduğu başkanlık koltuğuna seçildi.

 

Fortnightly Review gibi süreli yayınlara birçok makaleyle katkıda bulundu. Bunlar Bilim ve Gelecek Yaşam ve Diğer Denemeler başlıkları altında 1893 yılında toplanıp yayınlandı .

 

En önemli yayını “İnsan Kişiliği ve Bedensel Ölümün Hayatta Kalması”, 1903'te ölümünden sonra yayınlandı.Bu, Myers'ın gerçek ego olarak resmettiği bilinçaltı benliğin potansiyel güçlerinin bir sunumudur. Bilinçaltı benlik geniş bir psişik organizmadır, ruhun yaşamıdır, bedenin yaşamıyla bağlantısı yoktur; sözde olağanüstü yetiler bunun normal algı kanallarıdır ve sıradan bilinç yalnızca küçük bir rastlantısal kısımdır.

 

Myers, normalüstü fenomenlerin tamamının veya çoğunun ölülerin ruhlarından kaynaklandığı yönündeki Spiritüalist görüşe karşı çıktı ve tam tersine, en büyük oranın, failin veya algılayanın hâlâ bedende olan ruhunun eyleminden kaynaklandığını ileri sürdü. Teori, kaotik psişik fenomenler yığınına düzen getirdi. Öte yandan ölümden sonra hayatta kalma olgusunun olasılığını büyük ölçüde artırdı. Bilinçaltı benliğin güçleri evrim süreci boyunca yozlaşmadığından ve bu yaşamda hiçbir amaca hizmet etmediğinden, açıkça gelecekteki bir varoluşa yönelik oldukları açıktır. Örneğin; bilinçaltı -eğer tüm bunların bir faydası olmayacaksa- neden tüm düşünceleri ve hatıraları bu kadar dikkatli bir şekilde saklıyordu.

 

 

Kendisi de derin bir psikolog olan Theodore Flournoy , Myers'ı "zihin bilimi alanında zamanımızın en dikkate değer kişiliklerinden biri" olarak görüyordu. Ayrıca şu gözlemde bulundu: "Gelecekteki keşifler onun zihinsel ve fiziksel dünyamızın ağına ve dokusuna bedensiz olanın müdahalesi tezini doğrularsa, o zaman Myers’ın adı da inisiyelerin altın kitabına yazılacak , Kopernik ve Darwin'den sonra 3. dahi olarak anılacaktır.”

Walter Leaf, Myer'ı Ruskin'le karşılaştırdı ve onu bazı açılardan akranı olarak gördü. Charles Richet'e göre "Myers bir mistik olmasa da, bir mistiğin tüm inancına ve bir havarinin şevkine ve bir bilginin bilgeliği ve kesinliğine sahipti ."

 

Myers yalnızca parapsikolojinin ilk kuşağı üzerinde çalışmıyordu, aynı zamanda psikolojinin kendisini fizyolojinin hakimiyetinden ayırmaya çalıştığı bir dönemin içinde çalışıyordu. Myers'ın çağdaşlarının onun psikolojik teorileri hakkındaki nazik sözleri, onun entelektüel topluluktaki genel yüksek konumunu ve Myers'ın insan kişiliğine ilişkin teorilerine verilen önemi yansıtıyor. Bununla birlikte, paranormal olaylara önemli bir yer veren psikoloji teorileri, çağdaşı Sigmund Freud'un ona rakip düşünceleri ve psikoterapinin ortaya çıkışı nedeniyle yerinden edildi. Freud’cu düşüncenin başarısında Myers'ın fikirleri kenara itildi. (Kaynak:https://www.encyclopedia.com/)

 

 

 

 

...

Card image cap
2023-09-15 14:04:19
Franz Anton Mesmer (1733-1815)

Mıknatısların iyileştirici etkisi ve fizyolojik işlevler (örneğin kan akış hızları) üzerindeki etkileri üzerinde deneyler yaparken Mesmer, evren boyunca akan yeni bir enerji türü tanımladığına ve bu enerjinin vücut içindeki dağılımının doğrudan bir etkiye sahip olduğuna inanıyordu. Dengesiz bir enerji akışı, kendisini bir dizi farklı nörolojik bozukluk olarak gösterebilir. Tedavi, sağlıklı bir mıknatısın enerjisini kullanarak ve bunu hastaya aktararak bu dengesizliği ele almayı içerecektir. Mesmer başlangıçta mıknatısları iyileşme sürecinde kullandı, ancak kısa bir süre sonra bunların gereksiz olduğunu ve kendi ellerini kullanarak veya hastaya hafifçe dokunarak aynı etkinin elde edilebileceğini keşfetti.  Mesmer'in ilk hastalarından biri olan Beloff , histerik bir bozukluğun neden olduğu kasılmalardan muzdarip bir kadındı. Mesmer, yöntemini kullanarak konvülsiyonlarını kontrol edebildiğini keşfetti ve bu başarısı sayesinde tedavisinin ve adının yayıldığını, iyileşen hastalarda artış sağladığını ve tekniğin son derece popüler hale geldiğini keşfetti.

 

İlk başlarda Mesmer'in tedavi ettiği bozukluklarla ilişkili nöbetler yaygın bir olaydı. Ancak, öğrencilerinden biri tarafından uygulanan ve hastalarının uyku benzeri bir duruma geçtiği yöntemi gördükten sonra, bu duygulanım daha da arttı.

 

Mesmer'in tekniği sonunda hipnozun temeli haline geldi, ancak parapsikoloji için adı, bazı hastalarının bu uyku benzeri durumdayken sergilediği ve 'yüksek fenomen' olarak adlandırılan bir davranışla ilişkilendirildi. Hastalar, duyusal olarak erişemedikleri bilgilere ve olaylara erişebildiklerini bildiriyorlardı ve bu durum farklı çağrışımlar yapmak için kullanmaya yönelik çalışmaların yürütülmesine yol açtı. Fransa'daki tıp camiasının mesmerizme karşı çıkardığı isyanla, iddialarını incelemek için iki komisyon kuruldu. Her ikisi de negatif çıkınca sonuçlar alkışlandı (Beloff, 1993). Bu araştırma, parapsikolojik fenomenlerin ilk incelenmesini, okültist ve yarı-dini ortamların ötesinde araştırarak sonuçlandırmıştır. Araştırma, mesmerizmin yüksek fenomenleri üzerine odaklanmaktadır. Bu araştırma, araştırmacının test koşullarını kontrol ederek fenomenin gerçekliğini oluşturmaya yardımcı olabileceği sonucunu ortaya koydu. (Irwin & Watt, 2007). Bu sonuçlardan, mesmerizm'in parapsikolojinin kökenlerinde önemli bir faktör olarak kabul edilebileceği anlaşılabilir.

 

...

Card image cap
2023-09-09 12:37:19
Ölüme Yakın Deneyimlerin Araştırılması

Hayatta kesinlik içermeyen ve tahmin edilemeyen pek çok olayla karşılaşsak ta kesin olarak gerçekleşeceğini bildiğimiz tek şey ölümdür. Sözlük anlamı olarak; yaşamın sona ermesi, tüm yaşamsal fonksiyonların kalıcı olarak durması, kan dolaşımının ve nefes almanın durması, beyin ölümü gibi ifadelerle tanımlanan yaşamın bu son eylemi, gerçekten hayatın sonu mudur? yoksa ölüm, bireyin farklı bir varoluş türüne, yani ölüm sonrası hayatta kalmaya ilerlemesi için aşılması gereken biyolojik bir engel midir?

Ölümün doğası ve fizyolojik özellikleri nedeniyle, ölümden sonraki hayata ilişkin bu tür soruları araştıran araştırmacıların karşılaştığı zorluklar büyüktür. Bireylerin deneyimlerini aktarmalarına bağlı olması nedeniyle subjektif yoruma açık olsa da kullanılan yöntemlerden biri de ölüme yakın deneyimlerin (ÖYD) incelenmesi ve derlenmesidir. Bu deneyimler esas olarak -yalnızca bunlarla sınırlı olmamakla birlikte- ölüme çok yaklaşan veya bazen klinik olarak ölü ilan edildikten sonra kısa süre içinde yeniden hayata dönen kişiler tarafından talep edilmektedir. Çoğu durumda, tıbbi personel onları hayata döndürmeye çalışırken, vücutlarında gerçekleştirilen olaylar ve prosedürler hakkında bilgi sahibi olduklarını ifade etmişlerdir.

ÖYD'lerin en kapsamlı koleksiyonlarından biri, psikiyatrist Raymond Moody tarafından derlenmiş ve konuyla ilgili 1975'te yayınlanan ilk kitabı 'Hayattan Sonra Hayat” ta 150 ayrı öykü üzerinde yaptığı araştırmada birçok ortak unsuru kategorize etmiştir.

Bu öykülerin hepsinde bulunan ortak noktalar; deneyimi ifade etmekte güçlük çekme, huzur içinde olma duygusu, beden dışı deneyim, bir ses duymak, bir tünelden geçmek, aile üyeleri, arkadaşlar veya ışık varlıkları tarafından karşılanmak, hayatın gözden geçirilmesi ve geri dönüş gibi unsurlardır.

Bu unsurlar kullanılarak klasik bir ÖYD oluşturulduğunda ortaya şöyle bir senaryo çıkar;

“Bir kadın ölüyor, çevresinde büyük bir kargaşa ve gürültü olmasına rağmen bu sesler azalmaya başlıyor ve kişiyi bir huzur duygusu kaplıyor. Birdenbire kendisini, bedeninin dışında buluyor ve doktorlar yatağının etrafında çalışırken bir izleyici gibi kendisini seyrediyor. Her ne kadar fiziksel bedenine baksa da artık onu kontrol eden farklı tipte bir bedene sahip olduğunun farkına varıyor. Nesneleri uzak mesafeden görebildiğinden ve odaklanabildiğinden, algılama gücü önemli ölçüde artıyor. Aniden rahatsız edici bir ses duyuyor ve daha sonra yanlarında çizgiler, desenler ve merkezinde parlak bir ışık bulunan karanlık bir tünelde çok hızlı ilerlemeye başlıyor. Işığa ulaştığında kendisini; ailesi, arkadaşları ve aynı zamanda ışıktan yapılmış bir varlık karşılıyor. Işık varlığı ona yaşamış olduğu birçok olayı gösterip, geri dönmesi gerektiğini söylüyor ve bu noktada kendini tekrar bedeninde buluyor. Daha sonra deneyimini paylaşmak istese de yaşadığı şeyi ifade edecek kelimeleri bulmakta zorluk yaşıyor ve bu deneyim hayatını sonsuza dek değiştiriyor.”

Deneyimleyen için ÖYD'lerin yaşamı değiştirecek etkileri olsa da bunlar ölüm sonrası hayatta kalmanın kanıtı olarak kullanılabilir mi veya bazı araştırmacıların önerdiği gibi ÖYD'ler yalnızca beyin oksijenden mahrum kaldığında veya oksijene maruz kaldığında ortaya çıkan nörolojik olaylar mıdır?

Bu makale ÖYD'leri çevreleyen farklı teorilerden bazılarını ve ölümden sonra hayatta kalmanın kanıtlarını içeren iddiaları incelemektedir. Moody tarafından kategorize edilen ÖYD'lerin çeşitli ortak unsurları üzerine yürütülen çalışmalar araştırmacıları bu konuya yöneltmiştir. Irwin ve Bramwell, 1988; Saavedra-Aguilar ve Gomez-Jeria, 1989; Morse, Venecia ve Milstrin, 1989; Fenwick, 1997; Jansen, 1997; Ring ve Cooper, 1997 bir dizi farklı teori ve sonuca varmıştır.

Susan Blackmore ve Tom Troscianko (1988, 1989, 1993) tarafından Bristol Üniversitesi Algısal Sistemler Araştırma Merkezi'nde yürütülen çalışma, tünel deneyiminin kökenlerini tartışır; Teorilerden biri, tünelin, bir bilinç durumundan diğerine geçişin, farklı aşamaları geçerken bilincin kararmasının sembolik bir temsili olduğu (Robert Crookall, 1964) veya zihnin normal bir durumdan çıkmasıyla oluşan psikolojik bir fenomen olduğu yönündedir.

Blackmore ve Troscianko, bireyler tarafından bu kadar sık ​​dile getirilen şeyin neden bir kapı, geçit veya nehir değil de bir tünel olduğuna dair sembolizmleri tartışsa da farklı alanlarda yapılan araştırmaların altını çizerler. (Schachter, 1976; Siegel, 1977 ve Cowan 1982). Tünel deneyiminin hipnagojik imgeler, epilepsi auraları, halüsinojenik ilaçlara (LSD) maruz kalma, insülin hipoglisemisi ve migren gibi çok çeşitli zihinsel koşullar altında meydana gelebileceğini göstererek ÖYD'lerdeki tünel deneyiminin fizyolojik koşullar arasındaki bağlantılarını öne sürmüşlerdir.

Blackmore ve Troscianko, tünel deneyimlerine ilişkin fizyolojik teoriyi genişletirken, John Cowan'ın (1982) görsel korteks yoluyla herhangi bir halüsinasyonu, retinada göründüğü şekilde haritalandırıp hesaplayabildiği, kortekste oluşan formu halüsinasyonla eşleştirme teorisine vurgu yapmışlardır. Buradan hareketle, Blackmore beyin oksijenden yoksun kaldığında, bunun nöronların rastgele ateşlenmesiyle görsel kortekste bir hiperaktivite durumuna yol açabileceğini öne sürmektedir. Bu model, giderek daha parlak hale gelen benekli bir küreye işaret eder ve görsel alanda dışa doğru bir hareket yönüne eğilimli olduğundan (Georgeson ve Harris, 1978) bu durum bir tünelden geçmek gibi algılanabilir. Troscianko tarafından öne sürülen ikinci bir teori, görme alanında bu aktiviteyi tetikleyen nöronların birikmesinin, bir tünelde hareket etme algısını yarattığıdır. İlk olarak, merkezde az sayıda nöron ateşlenir ve ardından hareketin ne kadar hızlı olduğu belirlenir. Tüneldeki hareket ne kadar hızlı olursa,aktivite o kadar artar.

Her iki teori de tünel deneyimlerinin açıklaması olarak korteks kökenine işaret ettiği için, bu durum, dış etkenlerden dolayı gözleri zarar görmüş veya körlüğe neden olan retina hastalığına sahip bireylerin bile tüneli deneyimleyebileceği anlamına gelmektedir (Ring ve Cooper, 2004; 1997), ancak görme korteksinde hasar olan (kortikal körlük) bireyler bu deneyimi yaşayamaz. Ancak bu noktaya şimdi, kardiyolog Michael Sabom tarafından 1998'de yayınlanan ve bir hasta ÖYD'sini içeren bir raporla karşı çıkılmıştır. Deneyim diğer klasik ÖYD' lerden çok farklı olmasa da (operasyonun derinlemesine ayrıntıları, tünel girdabı, parlak ışık ve ışıktaki figürler), Blackmore ile çatışan şey, deneyimleyen kişinin o sırada içinde bulunduğu fiziksel durumdur. Baziller arter anevrizmasında ihtiyaç duyulan olağandışı cerrahi prosedür nedeniyle, sağlık personeli hastanın vücut ısısını düşürmek ve hipotermik kalp durması sağlamak zorunda kaldı, bu da hastanın nefes almasının ve kalbinin durmasına ve beyin dalgalarının düzleşmesine (serebral elektriksel aktivite yok) neden oldu. Blackmore ve Troscianko'ya göre beyin aktivitesinin olmadığı bu durumda tünel deneyimi mümkün değildir, ancak hasta ameliyat sonrasında ÖYD yaşadığını bildirmiştir.

Fizyolojik bir durumla da bağlantılı ayrı bir ÖYD teorisi, Karl Jansen (1990, 1997) tarafından öne sürülen teoridir; burada "ÖYD'ler, nörotransmitter glutamat, N-metil- için beyindeki reseptörlerin bloke edilmesi yoluyla ketamin tarafından yeniden üretilebilir. D-aspartat (NMDA)”, NMDA'nın bu tıkanmasının, ÖYD'ler ile kararsız beyin fizyolojisi arasındaki bağlantıları gösteren ÖYD raporlarına (tünel, ışık ve varlıklar) çok benzer halüsinasyonlar ürettiği rapor edilmiştir. Bu araştırma, hipoksi/iskemi durumunda beyinde NMDA reseptörlerine bağlanan büyük miktarda nörotransmiter glutamatın salındığını, bu vericilerin tüm bilişsel süreçlerde hayati bir rol oynadığını ve aşırı miktarda salındığında nöron ölümüne neden olabileceğini ve bunun sonucunda beyin hasarına yol açabileceğini öne sürmektedir. NMDA reseptörü bloke edilirse (örneğin ketamin tarafından), glutamatın eksitotoksisitesi ve hücre ölümü önlenir. Jansen, glutamat teorisinin tüm ÖYD'ler için bir açıklama olmadığını belirtmesine rağmen beynin iyi korunduğu ve bilinen birçok savunmaya sahip olduğu için, NMDA reseptörünü bloke edebilen doğal bir madde gibi eksitotoksisiteye karşı bir koruma mekanizmasına sahip olduğunu öne sürmenin makul olacağını varsayıyor.

Jansen'in araştırmasını inceleyen Peter Fenwick (1997), glutamat teorisindeki bazı zayıflıkları vurgulamaktadır. Fenwick, ÖYD'lerin, deneyimleyen kişinin serebral fizyolojisi uyanık ve rahatlamış, hafif enfeksiyon veya depresyon gibi yıkıcı stres altında olmadığında birçok farklı durumda ortaya çıkabileceğine dikkat çekiyor. Jansen, ketamin verilen katılımcıların %30'unun yaşadıklarının gerçek olduğuna güçlü bir şekilde inandığını belirtirken Fenwick, bildirilen ÖYD'lerde bu oranın çok daha yüksek olduğunu savunuyor.

Fenwick ayrıca "yıkıcı beyin durumlarında net bir duyu fenomenini" vurgulayarak, bilincini kaybedecek kadar tehlike algısında olan bir beyin tarafından bile ÖYD'nin net bir şekilde işlenebileceğini, kafa karışıklığı ve hafıza kaybı yaşanmadan bunun mümkün olabileceğini vurguluyor. Fenwick, bunun yerine beyin ölümünden sonra zihnin devamının kanıtı olarak bu deneyimlerin gösterilebileceğini öne sürüyor. ÖYD'lerin ölümden sonra hayatta kalmanın kanıtı olarak incelenmesi, her ne kadar fizyolojik teoriler kadar yayınlanmamış olsa da zihnin sınırlılığının anlaşılması konusuna ışık tutmaktadır. Emily Cook, Bruce Greyson ve Ian Stevenson (1998) tarafından yayınlanan bir makale, hayatta kalma teorisinin kanıtlarını destekleyen ve güçlendiren bir dizi farklı ÖYD özelliği ve vakası öne sürmektedir.

Ölüme Yakın Deneyimler’le bağlantılı çok sayıda Beden Dışı Deneyim rapor edilmiştir ve bu çalışmalar birçok ortak unsura işaret eder. Bir katılımcının uzak hedefleri algılama yeteneğini test ederek bir BDD geçirip geçirmediğini tespit etmek için yapılan araştırmalarda (Morris, Harary) , Janis, Hartwell ve Roll, 1978; Osis ve McCormick, 1980) katılımcıların kişiliğinin bir kısmının hedef bölgede mevcut olması gerektiği sonucuna varılmıştır. Beden dışı deneyim yaşayan biriyle; aynı olayı imajine etmesi istenen birinin sonuçları karşılaştırılmış (Sabom, 1982), her iki durumda da zihnin vücut dışında çalışabilme yeteneğine dair güçlü kanıtlar elde edilmiştir.

Paranormal algılama, ÖYD'deyken normal bilinç halinde bile algılanamayan bir olayı görüntüleyebilme yeteneğidir. Bazı ÖYD'lerin bu tür algıları içerdiği nadiren bildirilse de, Osis ve McCormick (1980) bunu test etmek için belirli bir görsel konumdan görülebilecek bir hedefin yerleştirildiği ve BDD'leri tetikleme becerisine sahip bir bireyin yer aldığı bir çalışma yaptı. Hedefin başarılı bir şekilde tanımlandığını gösteren sonuçlar, katılımcının fiziksel bedeninin dışında olduğunu ortaya koydu. Cook, Greyson ve Stevenson tarafından vurgulanan ve birçok Ölüme Yakın Deneyim vakasıyla desteklenen bu özellikler, bir araya geldiklerinde ölüm sonrası hayatta kalmanın güçlü ve düşündürücü kanıtlarını sağlar.

Ölüme yakın deneyim, ölümden sonraki yaşam hakkında kesin bir kanıt sağlayamasa da zihnin sınırlamaları ve bu konu hakkındaki henüz cevaplanmamış sorular geniş bir araştırma sahasına ihtiyaç duyuyor. Ölüm, belki de hayattaki tek kesinliktir ve hayat ile öte alem arasındaki çözülmemiş gizemler bizi zorlamaya devam etmektedir. Bilimsel araştırmanın temelini de işte bu zorluklar oluşturur. (kaynak;https://www.paraspear.com/)

 

...

Card image cap
2022-09-15 13:18:19
SÜMBÜLÜN SIRRI

ABD uzay çalışmaları merkezi NASA, yalnız uzayla değil, her türlü bilimsel konuyla ilgilenir. NASA'lı bilim adamları, Su sümbülü üzerinde yaptıkları çalışmalardan çok ilginç sonuçlar elde etmişlerdir...

Özellikle tropikal iklimde yetişen bu bitkiden ilerde enerji, beslenme, hava ve su kirliliği konusunda  büyük ölçüde yararlanılacaktır. Yine bu sümbülün hayvanların beslenmesinde soyanın yerini

 tutacağına mutlak gözüyle bakılmaktadır. Ekilen üç kilo sümbülden, bir metre küp metan gazı elde edilmektedir. Bir hektarın üçte biri kadar sümbül, endüstri atıklarıyla kirlenmiş, iki milyon litre suyu arıtmaya yetmektedir... Uzmanların yaptıkları çalışmalar daha ilerledikçe, su sümbülünün diğer özellikleri de gözler önüne serilecektir.

...

Card image cap
2022-09-15 13:18:09
Ay'daki Gariplikler

Aydaki gözlemlere devam edildikçe, ortaya çok değişik olaylar çıkmaktadır. Ayın esrarengiz kraterlerini inceleyen bilim adamları, çeşitli olaylarla karşılaştılar... Erashtones kraterinde ışıktan dörtgen şekiller, Platon kraterinde yine aynı işaretler birbirlerini izlediler.

Mout Polamar Rasathanesi'nin dev teleskobuyla Gassendi kraterinin büyütülmüş resimleri çekilirken, kraterin içinde sekiz tane konik şekilli cisim gözlendi. 18 gün sonra, aynı krater incelendiğinde bu cisimlerin sayısının üçe indiği görülmüştü.

Bunun dışında zaman zaman çeşitli kraterlerden yayılan ışınlar, şimdiye kadar bilimsel olarak açıklanamamıştır. Acaba tüm fotoğraf makineleri ve gözlem aletleri yanılıyor mu? Yoksa gerçekten Ay yüzeyinin altında yaşayan, canlılar mı var? Belki de bizim bilmediğimiz çok daha uygar gezegenlerden gelen bazı canlılar, Ay'ı bir üs olarak kullanmaktadır.

Kraterler bu bilinmeyenin gizli yolları mı acaba? İnsanoğlu bunları henüz açıklayabilmiş değil... Ancak, insanların aya gitmesi, bilindiği gibi bilindiği gibi burasını bir üs olarak kullanmak içindir. Şimdi şöyle bir düşünce geliştirilebilir. Bizden daha uygar bazı uzay canlıları, şu veya bu nedenle aynı düşüncede olamaz mı?

...

Card image cap
2022-09-15 13:17:48
Natilius Deneyi

Amerikalı'ların ilk atom denizaltısı Natilius 25 Temmuz 1959'da Atlantik Okyanusunun derinliklerinde 16 günlük önemli bir deney dalışına çıkmıştı. Olay tam anlamıyla bir telepati deneyiydi. Deneye katılanlardan bir de Deniz Kuvvetlerinden Teğmen Jones'du. Özel bir kamarada alıcı durumundaydı. Kuzey Carolina üniversitesi öğrencilerinden Smith Durham ise, Westighause Özel Araştırmalar Merkezinde sıkı önlemler altında, verici olarak görev yapıyordu.. Önündeki özel kutuda beş ayrı şekilden oluşan 1000 Zener kartı vardı.

Deney başladığı andan itibaren her gün belirli saatlerde Smith iki kez otomatik karıştırıcının önüne oturuyor birer dakika arayla fırlatılan kartlar üzerine konsantre oluyordu. Aynı anda bir kilometre uzaklıkta Atlantik Okyanusunun yüzlerce metre derinliğinde Teğmen Jones, kamarasında bu kartları bulmaya çalışıyordu.

Tahmin ettiği şekilleri bir kağıda yazıp kaptan Anderson'a teslim ediyor, zarflara konup mühürleniyordu. 16. günün sonunda Naitilius'dan gelen zarfla araştırma merkezinin kasasındaki bilgiler karşılaştırıldı.

Amerika Birleşik Devletleri Biyolojik Araştırmalar Enstitüsü Şube Müdürü Yüzbaşı William Bovers zarfı açıp karşılaştırma neticelerine bakınca şaşırmaktan kendini alamadı. Aynı tarihli kağıtlardaki işaretlerin diziliş sıraları birbirini tutuyordu. Başarı oranı yüzde 70'di. Bu deney çok sıkı güvenlik önlemleri altında, gizlilikle yürütülmüştü ve hiçbir hile ihtimalide olamazdı.

...

Video

Videolarımız

eğitmen

Eğitmenlerimiz